Nişasta Bazlı Şeker Kotası yüzde 2,5 oranına düşürüldü.

Geçtiğimiz yıl yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülen NBŞ kotası bu yıl biraz daha geriye çekildi. Nişasta Bazlı şeker Kotasındaki bu düşüş pancar üreticilerini ve çiftçileri bir nebze de olsa memnun etti.

Kotanın yüzde 5’e düşürülmesi ile pancar şekeri üretimi ile birlikte pancardan çıkan ve hayvanların beslenmesinde kullanılan küspe oranı da aratacak.