Bebek mamalarında yeni kriter

0
496

Hassas tüketici grubu olarak bilinen bebek ve küçüklere yönelik gıdaların bileşim kriterlerini yeniden belirlemek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sektörün görüşü alınmak üzere taslak hazırlandı.

Sektörün görüşüne sunulmak üzere hazırlanan taslak “Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi İle İlgili Bilgilendirme Gereklilikleri Tebliği” adıyla duyuruldu.

Hazırlanan taslakta bebeklerin beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bu ürünlerin enerji, protein, karbonhidrat, yağ, mineraller, vitaminler gibi bileşim kriterlerinde değişikliğe gidildi. Anne sütüne yaklaştırılması için yapılan bu düzenlemelerle beynin yapısı ve işleyişinde çok önemli rolleri olan omega 3 yağ asitleri arasında önde gelen alfa linolenik asit oranlarında alt ve üst limitler yeniden düzenlendi.

Ayrıca, bu gıdalarda bulunması gereken potasyum, bakır, A vitamini gibi mineral ve vitaminlerde alt sınır artırılırken, üst sınır da da değişiklik yapıldı.

Halen yürürlükteki düzenlemeler bebek formüllerinde bazı madde ilavelerine ilişkin ibarelere izin veriyor ancak yeni hazırlanan taslağa göre, bebek formüllerinde beslenme ve sağlık beyanı yapılamayacak.

Yürürlükteki bebek ve devam formülü tebliğlerinde olduğu gibi, görüşe açılan taslakta da “Bebek formülü”, bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca kullanılması amaçlanan ve uygun tamamlayıcı beslenmeyle tanışıncaya kadar tek başına ihtiyaçlarını karşılayan gıdalar, “Devam formülü” de uygun tamamlayıcı beslenmeyle tanışmalarının ardından bebeklerin tüketmesi için hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerindeki başlıca sıvı alımını oluşturan gıdalar olarak tanımlandı.

Bebek ve devam formülleri, inek sütü, keçi sütü, protein hidrolizatları veya soya protein izolatları gibi protein kaynaklarından ve doğumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluğu bilimsel verilerle kanıtlanmış diğer gıda bileşenlerinden üretilebiliyor.

Bebek formüllerinin satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim kuponları, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer promosyonlar yapılamıyor.